12.1.13 Tillåtetbedömning av produktionshjälpmedel

Du som tillverkar eller marknadsför ett produktionshjälpmedel och inte vill eller kan certifiera produkten kan få en bedömning gjord av om produkten får användas enligt KRAVs regler. Du ska då vända dig till FiBL som gör en bedömning av produkten för att säkerställa att samtliga ingredienser är tillåtna enligt KRAVs regler i kapitel 4. För organiska och oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel ska innehållet av tungmetaller analyseras och en högsta tillåten giva anges enligt regel 4.4.8. Information om tungmetallinnehåll ska medfölja produkten. Du ska ange både halt och maxgiva.

Om produkten bedöms som tillåten i KRAV-certifierad produktion, får du ange det i produktinformationen, men inte på förpackningen. En tillåtetbedömning ska förnyas årligen.

Du betalar ingen licensavgift till KRAV vid tillåtetbedömning och du behöver inte redovisa försäljningsvärden för tillåtetbedömda produktionshjälpmedel.

Tillåtet bedömda gödsel-och jordförbättringsmedel finns publicerade på https://www.insatslista.se Där hittar du även kontaktinformation till FiBL och information om ansökningsförfarande.

(K) Regeln är KRAVs egen