9.5.1 Certifiering av jästproduktion

Din produktion av jäst får KRAV-certifieras om du följer EU:s regler för ekologisk jäst samt KRAVs allmänna regler i kapitel 2, 3 och 20. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen