19.2.2 Krav på överensstämmande uppgifter

Du ska kontrollera att kedjans uppgifter och verksamhetsplatsernas uppgifter stämmer överens när det gäller:

  • Köpta och försålda mängder av alla produkter.
  • Hur mycket av produkterna som finns i lager.

Du ska ha skriftliga rutiner som anger hur kontrollen ska gå till, hur ofta och av vem den ska göras.

(K) Regeln är KRAVs egen