3.6.8 Systematiskt miljöarbete för övriga företag

Du ska ha en miljöpolicy och löpande dokumentera ditt miljöarbete genom ett miljöledningssystem eller på liknande sätt. Du ska definiera mål som kan följas upp av ditt certifieringsorgan vid kontrollerna. (K)