9.5.2 Certifiering av vinproduktion

Din förädling av vin får KRAV-certifieras om du följer EU:s regler för ekologisk vinförädling samt KRAVs allmänna regler i kapitel 2, 3 och 20. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen