20.3.2 Angivande av produktionsplats

Du ska direkt under kodnumret ange produktionsplatsen för de ingredienser av jordbruksursprung som ingår i produkten (EU):

  • ”EU-jordbruk” om jordbruksråvaran har producerats i EU.
  • ”Icke-EU-jordbruk” om jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
  • ”EU/icke-EU-jordbruk” om en del av jordbruksråvarorna har producerats i EU och en del har producerats utanför EU.

Du får byta ”EU” eller ”Icke-EU” mot ett specifikt land om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har producerats i det landet. (EU)

Du behöver inte ange produktionsplatsen för små mängder ingredienser förutsatt att den totala mängden ingredienser från den aktuella produktionsplatsen inte överstiger 2 procent av den totala vikten hos de råvaror som är av jordbruksursprung. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen