9.3.2 Tillåtna processhjälpmedel

Tillåtna processhjälpmedel finns upptagna i bilaga VIII B till förordning (EG) nr 889/2008. Förutom de processhjälpmedel som finns i bilaga när preparat av mikroorganismer och enzymer, som normalt används vid bearbetning av livsmedel, också tillåtna att använda. Enzymerna invertas och lysozym kan även användas som livsmedelstillsatser, men är då inte tillåtna i KRAV-certifierad produktion. (EU)

För vildfångade skaldjur som certifieras enligt reglerna i kapitel 17 (Fiske) får dessutom difosfater och trifosfater användas som processhjälpmedel vid skalning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen