3.5.5 Inga konserveringsmedel eller desinfektionsmedel

Förpackningen får inte vara behandlad med konserveringsmedel eller desinfektionsmedel. Desinfektion med hjälp av väteperoxid är dock tillåten. (K)

Observera att konstruerade nanomaterial inte får användas i förpackningar, enligt regel 3.3.6.

(K) Regeln är KRAVs egen