10.1.1 Dokumentation av standardrutiner och arbetsinstruktioner

Ändrad

Slakteriet ska ha och följa en dokumenterad manual som innehåller standardrutiner och arbetsinstruktioner för hantering av KRAV-certifierade djur. (SL/K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning