17.5.4 Beräkning av bränsleåtgång

Du ska vid kontroll kunna redovisa en sammanställning över hur mycket bränsle båten har bunkrat under ett år och hur mycket fisk som har landats under samma år (uppdelat per art). Om en och samma fiskemetod har använts för att fiska samma målarter under hela året, delas bara totalmängden bränsle med den totala landade fångsten för att få fram bränsleåtgången. Om båten varit aktiv i flera olika fisken, ska bränsleåtgången räknas ut separat för varje fiske.

(K) Regeln är KRAVs egen