20.7.1 Vem som ska vara certifierad

Du som endast marknadsför KRAV-certifierade produkter i eget namn eller varumärke, där annan aktör utfört produktionen, ska vara certifierad enligt detta regelområde. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen