3.1.6 Information på olika språk

Skriftlig information som arbetstagare behöver för att utföra arbetet ska vara tillgänglig på ett språk som arbetstagaren förstår. (SL)

Detta kan till exempel gälla arbetsrutiner, anställningsavtal och KRAVs regler om socialt ansvar.

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning