17.5.9 Bottenfärg

Du ska följa den lagstiftning som finns om bottenfärger i landet där fångsten landas. Dokumentation av den typ och mängd av bottenfärg som fartyget använder ska uppvisas vid kontroll.

(K) Regeln är KRAVs egen