19.1.4 Krav på internrevision och släckning av alla avvikelser

Innan ditt certifieringsorgan kan göra sin inledande kontroll av kedjan enligt detta kapitel ska internrevisionen ha reviderat alla ingående verksamhetsplatser och alla avvikelser ska vara släckta.

(K) Regeln är KRAVs egen