15.4.1 Grundnivå

Ändrad

För grundnivån ska samtliga regler utom 15.4.2 -15.4.4 i detta kapitel uppfyllas, samt även avsnitt 15.5 om du har en kedjecertifiering. Du ska även kunna visa på en inköpsandel enligt följande (K):

Grundnivå Hållbara livsmedel
(inklusive KRAV-märkt)
KRAV-märkt
  minst 20 % av totala livsmedelsinköpen minst 10% av totala   livsmedelsinköpen
(K) Regeln är KRAVs egen