4.8.1 Användning av gödsel- och jordförbättringsmedel

Du ska i första hand använda gödsel- och jordförbättringsmedel som är rester från växtproduktion och djurhållning, till exempel gröngödsling och stallgödsel (EU). Du ska också ta hänsyn till kretsloppsprincipen, klimatpåverkan och risken att förbruka ändliga resurser (K).

När det finns ett behov hos grödan och när andra odlingstekniska åtgärder eller gödsel från gårdens egen ekologiska produktion inte kan täcka näringsbehovet, får du ta in gödsel till gården. Du får bara använda de organiska och oorganiska gödsel- och jordförbättringsmedel som är tillåtna enligt regel 4.8.4 och 4.8.8. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen