2.4.1 Kontrollintervall

Ditt certifieringsorgan ska varje år göra minst en fullständig fysisk kontroll av din KRAV-certifierade verksamhet. (EU)

Certifieringsorgan får utföra kontroll utan ett fysiskt besök av företag utanför Sverige som kontrolleras enligt EU-förordningen av annat certifieringsorgan. Detta gäller endast certifiering enligt regelområdena livsmedelsförädling och import/införsel, och ska baseras på certifieringsorganets riskbedömning. (K)

För verksamheter med djurhållning behövs i genomsnitt fler kontrollbesök än i annan KRAV-certifierad produktion. Under de två första åren som KRAV-certifierad djurhållare ska du ha två fysiska kontrollbesök per år, ett under stallperioden och ett under betesperioden. Från och med tredje året som KRAV-certifierad djurhållare gör ditt certifieringsorgan minst ett årligt fysiskt kontrollbesök. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen