10.7.1 Omgående bedövning och avblodning

När djuren kommer till bedövningen ska de bedövas snarast möjligt och avblodas omedelbart efteråt. Dessa moment får endast utföras av personer som har kompetensbevis för bedövning och avblodning för det djurslag som hanteras. (SL)

(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning