10.10.2 Uppstallning i gruppbox

Vid uppstallning i gruppboxar ska djuren minst ha följande utrymme per djur (SL):

  • 0,75 m2 för grisar (slaktsvin) som väger mindre än 120 kg
  • 1,5 m2 för vuxna grisar som väger mer än 120 kg
(SL) Regeln är ett förtydligande av övrig svensk lagstiftning