10.2.7 Allvarliga anmärkningar meddelas certifieringsorganet

Slakteriet ska omgående meddela allvarliga anmärkningar som tyder på bristande djuromsorg i besättningen hos en enskild uppfödare. Aktuella anmärkningar är bland annat de som nämns i regel 10.2.6. Slakteriet ska meddela det certifieringsorgan som certifierat lantbrukaren vars djur har fått anmärkningar så att certifieringsorganet kan följa upp hela produktionen. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen