5.5.5.5 Maximalt 15 procent konventionellt foder per dag

Ändrad

Om du ger dina fjäderfän konventionellt foder får det högst utgöra 15 procent av det dagliga foderintaget. (K)

Du som beviljats undantag av Jordbruksverket att använda konventionellt proteinfoder, enligt förordning 889/2008 artikel 47 c) om undantag vid katastrofer, får använda konventionellt proteinfoder till fjäderfä också enligt KRAVs regler. Ändringen i detta stycke gäller retroaktivt från 13 december 2021. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen