5.1.12.1 Lastning och transport

Ändrad

Du ska hålla tiden för transport så kort som möjligt. Du ska se till att alla djur utsätts för minimal fysisk och psykisk påfrestning när de lastas, transporteras och lastas ur. (EU)

Du ska kunna beskriva hur du hanterar djur för att minimera negativ påverkan vid lastning, transport och urlastning. (K)

Notera att du kan behöva kompetensbevis och andra tillstånd för att transportera djur, mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen