6.1.4 Parallellproduktion inte tillåten

Du får inte ha parallellproduktion, alltså både KRAV-certifierad biodling och biodling som inte är KRAV-certifierad, i ditt företag. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen