4.7.9 Krav på växtnäringsbalans för växthus

Du ska regelbundet göra växtnäringsbalansberäkningar och allt eftersom anpassa gödslingen till kulturernas behov. (K)

Du behöver inte redovisa en växtnäringsbalans om du uppfyller något av följande kriterier (K):

  • Du använder inte mer än 200 m2 växthusyta vid något tillfälle under året.
  • Du kan visa att bevattningsvatten inte släpps ut i omgivande miljö.

Beräkningen ska göras för (K):

  • kväve, kalium och fosfor
  • den yta som används för KRAV-certifierad odling i växthuset
  • varje växthus eller avdelning. Om du odlar i ett avgränsat substrat ska du göra en redovisning per kultur.

Växtnäringsbalansen ska beräknas varje år efter avslutad säsong, och finnas tillgänglig för kontroll senast den 31 mars året efter beräkningsåret. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen