3.9.2 Förnybar energi

Du ska uppfylla minst ett av följande två krav (K):

  • Minst 80 procent av den sammanlagda mängd energi du använder för uppvärmning, belysning och till kylrum samt för tillverkning av koldioxid ska komma från förnybar energi eller spillvärme. Du ska beräkna detta per kalenderår.
  • Du får i genomsnitt använda högst 2,5 kWh fossil energi per kvadratmeter och odlingsvecka under kulturtiden.
(K) Regeln är KRAVs egen