15.2.2 Matsvinn

Ny

Verksamheten ska ha en dokumenterad plan för att reducera matsvinn både före och efter servering. Du ska definiera mål som kan följas upp på enhetsnivå av ditt certifieringsorgan vid kontrollerna. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen