3.1.1 Berörd arbetskraft

Reglerna om socialt ansvar gäller hela arbetsstyrkan i den KRAV-certifierade verksamheten. Detta inkluderar verksamhet som har personal med säsongsanställning, gästarbetare, inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag eller den som av eget intresse hjälper till i verksamheten (exempelvis volontärer eller praktikanter).

Reglerna berör inte (K):

  • företag utan anställda eller inhyrd arbetskraft
  • serviceföretag
  • transportföretag
  • hantverkare
  • annan arbetskraft som inte arbetar med kärnverksamheten.
(K) Regeln är KRAVs egen