2.5.9 Om dina åtgärder mot en större avvikelse inte godkänns

Om ditt certifieringsorgan inte accepterar dina åtgärder ska det besluta att helt eller delvis dra tillbaka certifikatet för produktionen ifråga. Ärendet hanteras då som en större avvikelse som inte kan avhjälpas (se regel 2.5.11). (K)

I vissa fall får ditt certifieringsorgan besluta om borttagande av märkning på dina produkter istället för att helt eller delvis dra tillbaka ditt certifikat (se regel 2.5.13). (K)

Certifieringsorganet får begära in kompletterande svar om det bedömer att du är nära en tillfredsställande lösning. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen