4.1.9 Utsäde från en odling under omställning

Du får använda skörden från mark under omställning som KRAV-certifierat utsäde under vissa förutsättningar (se regel 4.10.3). (EU)

Från 1 januari 2022 ska allt KRAV-certifierat utsäde odlas på KRAV-certifierad mark. Utsäde från en odling under omställning får saluföras som utsäde från omställningsmark om det har gått minst 12 månader från det att omställningen påbörjades till skörd.

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen