9.2.2 Bestrålning

Ändrad

Du får inte bestråla dina råvaror eller produkter med joniserande strålning. (EU)

Kontrollinstrument där röntgenstrålar används är dock tillåtna om strålningen har längre våglängd än vad som anges i artikel 4.46 i rådets direktiv 2013/59/Euratom och stråldosen inte överstiger 0,5 Gy och energinivån inte överstiger 10 MeV. Övriga undantag enligt direktiv 1999/2/EG artikel 1.2.a) är också tillåtna. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen