5.2.1.2 Omställningstid för inköpta konventionella nötkreatur

Ändrad

Om du redan har en KRAV-certifierad nötkreatursbesättning och köper in konventionella nötkreatur för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren genomgå en omställningstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Kalvar till dessa inköpta djur har ingen omställningstid. (EU)

Omställningstiderna är (EU):

  • 6 månader för produktion av mjölk
  • 12 månader för produktion av kött och hudar, dock minst tre fjärdedelar av djurets livstid.

Om du har en nötkreatursbesättning i omställning och köper in konventionella nötkreatur för rekrytering eller avel ska de inköpta djuren också genomgå samma omställningstid innan du får sälja produkterna från dem som KRAV-certifierade. Kalvar från dessa inköpta djur får säljas som KRAV-certifierade när omställningstiden för den ursprungliga besättningen är över. (EU)

Observera att du behöver godkännande från Jordbruksverket för inköp av konventionella djur, med undantag för utrotningshotade raser, se regel 5.1.5.3–5.1.5.4.

Större avvikelse
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen