2.1.9 KRAVs regler följer EU-förordning (EU) 2018/848

KRAVs regler är skrivna för att även uppfylla kraven i EU-förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion. Om reglerna i EU:s förordning är strängare än KRAVs regler så har förordningen företräde. (EU)

Följande av KRAVs regelområden saknar motsvarighet i förordningen (K):

  • Tillval: Hygienregler vid odling och hantering av frukt och grönt (avsnitt 4.13),
  • Produktionshjälpmedel (kapitel 12),
  • Restauranger och storhushåll (kapitel 15),
  • Fiske (kapitel 17). 
(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen