8.0.2 Omfattning av certifieringen

Du som är certifierad för vildväxande produktion får lagra och hantera produkter från din egen KRAV-certifierade produktion.

Utöver din certifiering för vildväxande produktion, ska du vara certifierad för Livsmedelsförädling, om du förädlar, förpackar eller märker egna eller andras KRAV-certifierade produkter.

(K) Regeln är KRAVs egen