5.5.5.7 Foderåtgång i fjäderfäproduktion

Du ska årligen beräkna hur mycket kraftfoder som går åt per kilo kött eller ägg som du säljer. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen