20.3.1 Hänvisning till certifieringsorgan

Du ska ange vilket certifieringsorgan som har certifierat din produktion (EU/K):

  • Om produkten är packad i Sverige ska du ange certifieringsorganets kod.
  • Om produkten är packad utanför Sverige ska du använda koden för det certifieringsorgan som certifierat sista beredningsåtgärden enligt EU-förordningen, samt namnet på det certifieringsorgan som utfört KRAV-certifieringen.
  • Om produkten är packad i tredje land ska du använda koden för det certifieringsorgan som certifierat den sista beredningsåtgärden enligt EU-förordningen, samt namnet på det certifieringsorgan som utfört KRAV-certifieringen. Detta gäller oavsett om du använder EU-logotypen eller inte.
  • Om produkten kommer från produktion som certifierats enligt kapitel 12 (Produktionshjälpmedel), kapitel 17 (Fiske) eller avsnitt 11.5 (Foder till sällskapsdjur) ska du ange namnet på det certifieringsorgan som utfört KRAV-certifieringen.

Vid försäljning av oförpackade produkter ”business to business” kan du ange information om ditt certifieringsorgan, till exempel på en följesedel.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen