2.10.4 Ändrat samtycke eller ändring av uppgifter

Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska hanteras på detta sätt eller om du vill rätta felaktiga uppgifter i certifieringsorganets eller KRAVs register så ska du kontakta certifieringsorganet och KRAV. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen