10.1.4 Rådgivning med fokus på djurvälfärd

Slakteriet ska i nedanstående fall ta hjälp av extern rådgivning med specialkompetens i hantering, drivning och bedövning av djur, samt i hur utrustning och inredning ska vara utformad för att få bra djurvälfärd på slakterier. (K)

Slakterier ska ta hjälp (K):

  • inför inträde i certifieringen
  • minst vart tredje år, för mindre slakterier gäller minst vart tionde år
  • vid omfattande ny- eller ombyggnader av avlastningsplats, drivgångar, uppstallningsboxar eller bedövningsbox
  • vid hög eller ökande frekvens av besiktningsfynd med slaktanmärkningskod 42 (färsk skada)
  • vid andra anmärkningar eller tecken som tyder på återkommande djurvälfärdsproblem
  • vid andra händelser då certifieringsorganet bedömer djurvälfärden som otillfredsställande.

Rådgivningens syfte är att identifiera kritiska punkter i samtliga moment, från avlastning av djuren till bedövning och avlivning. Rådgivningen ska omfatta samtliga djurslag som normalt sett slaktas på slakteriet. Rådgivaren ska upprätta en rapport som den djurskyddsansvarige ska använda som ett verktyg för att ta fram en plan med förbättringsförslag och tidpunkter för åtgärder som gäller djurvälfärden och djurmiljön på slakteriet (se regel 10.1.2). (K)

Med normalt sett menas att om slakteriet slaktar exempelvis häst, bison eller get vid endast ett fåtal tillfällen per år behöver dessa djurslag inte inkluderas i rådgivningen.

(K) Regeln är KRAVs egen