12.3.1 Vad gödsel- och jordförbättringsmedel får innehålla

Om du tillverkar gödsel- eller jordförbättringsmedel som du ska KRAV-certifiera får du bara använda följande ingredienser:

  • Sand, krossmaterial, lera och torv från områden där inga kemiska bekämpningsmedel, ingen konstgödsel och inga andra otillåtna medel enligt 4.8.6 och 4.8.9 har använts 36 månader före uttag
  • Organiska gödselmedel enligt regel 4.8.4
  • Oorganiska gödselmedel enligt regel 4.8.8

Se även reglerna 12.1.7 och 12.1.8

(K) Regeln är KRAVs egen