3.6.2 Produkter och hanteringssätt som inte är tillåtna

Följande gäller för lantbruksföretag (K):

  • Du får inte använda bekämpningsmedel på mark utanför själva odlingen men som ändå ingår i produktionsenheten, till exempel mellan skiften eller på grusgångar och tillfartsvägar.
  • Du får inte använda fiberduk eller plast för mark- och kulturtäckning, insektsnät eller ensilageplast som är baserade på klorerade plaster som till exempel PVC.
  • Om du använder fiberduk eller plast av något annat slag ska du avlägsna dem från marken efter användning, om de inte är nedbrytbara.
  • Du får inte bränna fiberduk eller plast.

Följande gäller för restauranger och storhushåll (K):

  • Du får inte använda engångsförpackningar som måltider levereras i som är baserade på klorerade plaster som till exempel PVC.
  • Du får inte använda sträckfilm som används vid förvaring i det egna köket som är baserad på klorerade plaster som till exempel PVC.

Om du bara har en viss del av din verksamhet certifierad, till exempel frukostserveringen, är det endast för denna certifierade del som regeln gäller.

(K) Regeln är KRAVs egen