2.5.10 Om du inte följt åtgärdsplanen mot en större avvikelse

Om du inte åtgärdat en större avvikelse vid den uppföljande kontrollen dras certifikatet för den berörda produktionen tillbaka, helt eller delvis. (K)

När du genomfört åtgärderna mot den större avvikelsen, och ditt certifieringsorgan verifierat detta genom en extra kontroll, påbörjas en ny omställningstid för produktion som har omställningstider. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen