20.4.5 Placering av certifikat i restaurangverksamhet

Du ska sätta upp restaurangens KRAV-certifikat på en plats som är väl synlig för gästerna. Vid servering som ej sker i anslutning till restaurangens lokaler, ska en kopia av restaurangens KRAV-certifikat finnas tillgänglig för kunden exempelvis på företagets hemsida eller bifogat med maten. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen