5.5.5.2 Självförsörjning för gårdar i Norrland samt i skogs- och mellanbygd

Fjäderfäbesättningar i Norrland, samt i skogs- och mellanbygd, får undantas från självförsörjningskravet på 50 procent. Detta får då sänkas till en lägre nivå, dock lägst 20 procent (EU). Du ska sträva efter att successivt öka din självförsörjningsgrad (K).

Ditt certifieringsorgan bedömer vad som är en rimlig nivå för din gård.

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen