5.1.9.15 Kombinationer av omställningsfoder – upp till 30 procent

Du får inte använda mer än sammanlagt 30 procent inköpt omställningsfoder och foder från din egen gård som du skördat under de första 12 månaderna. (EU)

(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen