4.9.2 Inga genetiskt modifierade organismer

Du får inte använda växtskyddsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer. Växtskyddsmedlen får heller inte vara framställda av eller med GMO. (EU)

Om det finns risk att ett växtskyddsmedel innehåller eller är framställt av eller med GMO ska du skaffa ett intyg som försäkrar att produkten inte innehåller GMO eller låta analysera produkten. (K)

Vid analys är det övre gränsvärdet för oavsiktlig förekomst av GMO 0,9 procent. (EU)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen