3.10.4 Hantering och lagring

Du ska följa reglerna i avsnitt 3.2 vid hantering och lagring av KRAV-certifierade produkter. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen