3.1.3 Följa lagstiftning om socialt ansvar

Du ska följa nationell lagstiftning om arbetsvillkor och arbetsmiljö samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 4). KRAV har valt att lyfta fram följande delar av denna lagstiftning som särskilt viktiga (K):

  • Anställningsavtal
  • Diskriminering
  • Lön
  • Arbetstid
  • Ohälsa och olycksfall
  • Boende/övernattningsmöjligheter
  • Utbildning och kommunikation

Du hittar kontrollpunkterna i dokumentet ”Checklista – Socialt ansvar vid KRAV-certifiering” som finns på www.krav.se.

Hjälpmedel finns på KRAVs webb
(K) Regeln är KRAVs egen