2.5.3 Omgående släckning av en avvikelse

I vissa fall kan en avvikelse åtgärdas så pass omgående att den kan släckas medan revisorn fortfarande är på plats. En sådan avvikelse ska upprättas genom en rapport, avhjälpas och förebyggas på samma sätt som alla andra avvikelser. På det viset blir det lättare att se om ett problem återkommer. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen