8.1.2 Utredning

Du ska presentera en utredning för markområdet i din anmälan. Utredningen ska visa om de krav som ställs i regelavsnitten 8.2 och 8.3 uppfylls eller inte (EU). Utredningen ska också innehålla en riskanalys som bedömer alla risker för föroreningar vid hantering i samband med skörd, samt riskerna för att skörden inte blir uthållig. (K)

Ditt certifieringsorgan ska godkänna utredningen innan du får börja skörda. (K)

Underlaget till din utredning kan komma från myndigheter, miljöorganisationer, humanitära organisationer eller markägare. Om det inte finns någon myndighetstillsyn för de aktuella frågorna eller om markägarförhållandena i området är komplexa ska utredningen kompletteras med lokal områdesinformation och markägarintyg. (K)

(K) Regeln är KRAVs egen
(EU) Regeln har stöd i EU-förordningen