7.1.1 Certifiering av vattenbruksproduktion

Vattenbruk kan certifieras enligt KRAVs regler om det bedrivs i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848 och följer KRAVs allmänna regler i kapitel 2 och 3, samt regler för märkning och marknadsföring i kapitel 20.