20.6.2 Råvaror och produkter

Ny

För att du ska få använda KRAVs frivilliga ursprungsmärkning ska följande vara uppfyllt:

  • Produkter som endast består av en råvara ska komma från en KRAV-certifierad produktion i Sverige.
  • Sammansatta produkter ska innehålla minst 75 viktprocent ingredienser från KRAV-certifierad produktion i Sverige. Produkten ska även uppfylla reglerna för sammansatta produkter i kapitel 9, Livsmedelsförädling.
  • I produkter som innehåller råvaror av animaliskt ursprung ska dessa vara från KRAV-certifierad produktion i Sverige.
  • En importerad ingrediens får inte användas i en produkt med en svensk KRAV-certifierad ingrediens av samma slag.